Deelname acties

 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op Matrasconcurrent social media hebt gereageerd of, indien van
 • toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Eenmalige deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Matrasconcurrent zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd
 • vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Matrasconcurrent is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder
 • opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan
 • externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe
 • partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van
 • de Matrasconcurrent nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de
 • actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per
 • e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe
 • winnaar aangewezen.
 • Matrasconcurrent is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige
 • deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag